0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Công Trình Điện Gió

DỰ ÁN: CÔNG TRÌNH ĐIỆN GIÓ

Quy mô

Xây dựng 10 tua bin gió

Hạng mục

  • Làm móng trụ: 10 trụ của Vestas
  • Đường nội bộ và bãi cẩu lắp: 10 vị trí
  • Đường giao thông: 4300m
  • Hệ thống thoát nước dọc đường
  • Cáp ngầm, cáp quang và tiếp địa cho 10 tuabin
  • Đầu nối hệ thống điện đến trạm biến áp