0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Công trình điện gió

DỰ ÁN: CÔNG TRÌNH ĐIỆN GIÓ 

Quy Mô

Xây dựng 08 tua bin gió

Hạng Mục

  • Làm móng trụ: 08 trụ của GE
  • Bãi cẩu lắp 08 vị trí