0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

* Hỗ trợ lắp đặt, bảo hành, bảo trì sản phẩm

 - Hotline: Mr Thanh Thanh: 0933 500 150

* Hỗ trợ kỹ thuật sơn, sika

 - Hotline: Mr Nguyễn Thông: 0933 500 131

* Hỗ trợ kỹ thuật điện, nước

 - Hotline: Mr Văn Cường: 0933 500 167

                  Mr Phúc Lưu: 0911 866 630

* Hỗ trợ kỹ thuật điện công trình

 - Hotline: Mr An: 0933 500 105

Hỗ trợ tư vấn sản phẩm

 - Hotline:  Ms Cẩm Giang: 0933 500 306

                  Ms Ngọc Nữ: 0933 500 118

                  Ms Lê Nương: 0933 500 112

                  Ms Huỳnh Len : 0933 500 305

                  Ms Thanh Thảo: 0933 500 165

                  Ms Thu Trang: 0933 500 116

                  Ms Thu Hiền: 0933 500 134

                  Mr Ý Duy: 0933 500 140

Hỗ trợ tư vấn bê tông tươi:

                  Mr Duy: 0911 866 640
                  Mr Minh: 0933 500 124