TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

* Hỗ trợ lắp đặt, bảo hành, bảo trì sản phẩm

 - Hotline: Mr Minh: 0914 391 646

* Hỗ trợ kỹ thuật sơn, sika

 - Hotline: Mr Thông: 0933 500 131

* Hỗ trợ kỹ thuật điện, nước

 - Hotline: Mr Cường: 0933 500 167

                  Mr Lưu: 0911 866 630

* Hỗ trợ kỹ thuật điện công trình

 - Hotline: Mr An: 0933 500 105

Hỗ trợ tư vấn sản phẩm

 - Hotline: Ms Giang: 0933 500 306

                  Ms Nữ: 0933 500 118

                  Ms Phúc: 0933 500 309

                  Ms Nương: 0933 500 112

                  Ms An: 0933 500 117

                  Ms Thảo: 0933 500 165