0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Nhân Viên Kế Toán

Số lượng tuyển: 02

NHÂN VIÊN IT

NHÂN VIÊN IT

Nhân Viên IT

Số lượng tuyển: 01

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Số lượng tuyển: 02

Giám Đốc Công Trường (Site Manager)

Giám Đốc Công Trường (Site Manager)

Site Manager

Full Time

Giám Đốc An Toàn (HSE Manager)

Giám Đốc An Toàn (HSE Manager)

HSE Manager

Full Time