0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Hội Doanh Nhân Trẻ Ninh Thuận Thăm và Tặng Quà

Hội Doanh Nhân Trẻ Ninh Thuận Thăm và Tặng Quà

Hưởng ứng cuộc vận động của ban thường vụ tỉnh đoàn Ninh Thuận về chương trình hành đông “ TUỔI TRẺ NINH THUẬN HƯỚNG VỀ VÙNG HẠN”, cùng hòa không khí thế hào hùng cả nước kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng Đại hội tỉnh Đảng Bộ lần thứ XIII.