MỪNG SINH NHẬT ANH/CHỊ TRONG THÁNG 10/2018

MỪNG SINH NHẬT ANH/CHỊ TRONG THÁNG 10/2018

Lãnh đạo công ty chúc mừng anh/chị có sinh nhật trong tháng 10/2018
MỪNG SINH NHẬT ANH/CHỊ TRONG THÁNG 9/2018

MỪNG SINH NHẬT ANH/CHỊ TRONG THÁNG 9/2018

Lãnh đạo công ty chúc mừng anh/chị có sinh nhật trong tháng 9/2018
MỪNG SINH NHẬT ANH/CHỊ TRONG THÁNG 8/2018

MỪNG SINH NHẬT ANH/CHỊ TRONG THÁNG 8/2018

Lãnh đạo công ty chúc mừng anh/chị có sinh nhật trong tháng 8/2018
MỪNG SINH NHẬT ANH/CHỊ TRONG THÁNG 7/2018

MỪNG SINH NHẬT ANH/CHỊ TRONG THÁNG 7/2018

Lãnh đạo công ty chúc mừng anh/chị có sinh nhật trong tháng 7/2018

MỪNG SINH NHẬT ANH/CHỊ TRONG THÁNG 6/2018

MỪNG SINH NHẬT ANH/CHỊ TRONG THÁNG 6/2018

Lãnh đạo công ty chúc mừng sinh nhật anh/chị có ngày sinh nhật trong tháng 06

CÔNG ĐOÀN GIA VIỆT MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6

CÔNG ĐOÀN GIA VIỆT MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 – 6 và dịp tổng kết năm học 2017-2018, Công đoàn công ty cổ phần Gia Việt tổ chức gala chào mừng quốc tế thiếu nhi 1-6 và khen thưởng cho các cháu là con CBCNV công ty đã đạt thành tích cao trong học tập năm học 2017-2018.