0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tấm Vĩnh Tường DECO

Mã sản phẩm:
Giới thiệu:
Tấm Vĩnh Tường DECO là tên gọi để chỉ chung các loại tấm trang trí PHỦ PVC nền thạch cao hoặc tấm cứng, và TẤM ĐỤC LỖ nền thạch cao
Liên hệ:
Tấm Vĩnh Tường DECO là tên gọi để chỉ chung các loại tấm trang trí PHỦ PVC nền thạch cao hoặc tấm cứng, VÀ TẤM ĐỤC LỖ nền thạch cao
1. Quy cách sản phẩm
- Tấm phủ PVC:
Nền: tấm cứng hoặc tấm thạch cao
Kích thước: 605 x 605mm ; 605 x 1210mm ; 1210 x 2425mm
- Tấm đục lỗ:
Nền: tấm thạch cao
Kích thước: 605 x 605mm ; 605 x 1210mm 

2. Hướng dẫn nhận diện tấm trang trí Vĩnh Tường DECO

Viền bao bì bằng nilon màu vàng in chữ Vĩnh Tường
Đóng gói 8 tấm/kiện với bất kỳ tấm trang trí nền thạch cao Gyproc hay 10 tấm/kiện đối với tấm nền là tấm cứng có kích thước 605 x 1210mm
Đóng gói 16 tấm/kiện đối với tấm 605 x 605mm
Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO sẽ được in phun 2 dòng cụ thể như sau:
+ Dòng 1: VINHTUONG + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm
+ Dòng 2: LOT: ABC123456-DEF, trong đó:
- ABC: tổ, số máy (3 số)
- 123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số)
- DEF: số lô (3 số)

Viền bao bì bằng nilon màu vàng in chữ Vĩnh Tường
Đóng gói 8 tấm/kiện với bất kỳ tấm trang trí nền thạch cao Gyproc hay 10 tấm/kiện đối với tấm nền là tấm cứng có kích thước 605 x 1210mm
Đóng gói 16 tấm/kiện đối với tấm 605 x 605mm

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO sẽ được in phun 2 dòng cụ thể như sau:
+ Dòng 1: VINHTUONG + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm
+ Dòng 2: LOT: ABC123456-DEF, trong đó:
- ABC: tổ, số máy (3 số)
- 123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số)
- DEF: số lô (3 số)

A. Tấm phủ PVC


F14 (Palazo)


VT1 (Coral)


VT4 (Shades)


VT5 (Matrix)


VT6 (Bamboo)


VT11 (Cara)


VT17 (Casper)


VT34 (Olympic)


B. Tấm đục lỗ


BLOSSOM


CORTEGA


OCEAN

 

SAKURA 1


SAKURA 2