0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Bộ sưu tập Phúc Lộc An Khang cho tấm Vĩnh Tường Deco Plus

Mã sản phẩm:
Giới thiệu:
Bộ sưu tập Phúc Lộc An Khang như là lời tri ân và câu chúc xuân thịnh vượng. Đây là bộ sưu tập mới cho các loại tấm in lụa Vĩnh Tường Deco Plus 
Liên hệ:

1. 
GIỚI THIỆU BỘ SƯU TẬP PHÚC LỘC AN KHANG:
a. Bộ PHÚC LỘC AN KHANG – BẠC TINH KHIẾT
- Đặc tính: In lụa nền trắng hoa văn màu bạc trên nền tấm DURAflex hoặc tấm thạch cao Gyproc

- Thiết kế:


- Tên gọi:
o Vĩnh Tường DECO Plus PHÚC, Màu BẠC TINH KHIẾT 
o Vĩnh Tường DECO Plus LỘC, Màu BẠC TINH KHIẾT 
o Vĩnh Tường DECO Plus AN, Màu BẠC TINH KHIẾT 
o Vĩnh Tường DECO Plus KHANG, Màu BẠC TINH KHIẾT
o Vĩnh Tường DECO Plus TẤM VIỀN, Màu BẠC TINH KHIẾT

b. Bộ PHÚC LỘC AN KHANG – VÀNG ÁNH KIM
- Đặc tính: In lụa nền trắng hoa văn màu vàng trên nền tấm DURAflex hoặc tấm thạch cao Gyproc
- Thiết kế:


- Tên gọi:
o Vĩnh Tường DECO Plus PHÚC, Màu VÀNG ÁNH KIM 
o Vĩnh Tường DECO Plus LỘC, Màu VÀNG ÁNH KIM 
o Vĩnh Tường DECO Plus AN, Màu VÀNG ÁNH KIM 
o Vĩnh Tường DECO Plus KHANG, Màu VÀNG ÁNH KIM 
o Vĩnh Tường DECO Plus TẤM VIỀN, Màu VÀNG ÁNH KIM

 

c. Bộ PHÚC LỘC AN KHANG – XÁM HIỆN ĐẠI

- Đặc tính: In lụa nền trắng hoa văn màu xám trên nền tấm DURAflex hoặc tấm thạch cao Gyproc 
- Thiết kế:

 

- Tên gọi:
o Vĩnh Tường DECO Plus PHÚC, Màu XÁM HIỆN ĐẠI 
o Vĩnh Tường DECO Plus LỘC, Màu XÁM HIỆN ĐẠI 
o Vĩnh Tường DECO Plus AN, Màu XÁM HIỆN ĐẠI 
o Vĩnh Tường DECO Plus KHANG, Màu XÁM HIỆN ĐẠI 
o Vĩnh Tường DECO Plus TẤM VIỀN, Màu XÁM HIỆN ĐẠI

2. CÁCH TÍNH SỐ LƯỢNG TẤM & ĐẶT HÀNG:

(Hướng dẫn tính dựa trên bộ tấm khổ 605 x 605mm)

CÁCH TÍNH SỐ LƯỢNG TẤM:

- Tổng số lượng tấm = diện tích căn phòng ÷ 0.36m2 (Nếu là số thập phân, vui lòng làm tròn lên 1 số để thành số nguyên) (chưa kể định mức hao hụt 3-5%)

- Nếu trần có 1 bộ chữ PLAK thì 

o Mẫu tấm PLAK: Mỗi thứ 1 tấm 

o Mẫu tấm viền = lấy tổng số lượng tấm - 4 


- Nếu trần rộng có n bộ PLAK thì

o Mẫu tấm PLAK : mỗi chữ lấy n tấm 

o Mẫu tấm viền = lấy tổng số lượng tấm – (4 x n)


- Lắp đặt Phúc Lộc An Khang theo chiều dọc, dùng cho trần nhà hình chữ nhật dài

- Lắp đặt chữ Phúc Lộc An Khang theo hình thoi hoặc hình vuông, dùng cho trần nhà gần với hình vuông.