Công trình xây dựng dân dụng

DỰ ÁN: TRƯỜNG DẠY NGHỀ TỈNH NINH THUẬN (GIAI ĐOẠN 1).

Thi công xây lắp nhà điều hành.