0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Công trình thủy lợi

DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐOẠN ĐẦU KÊNH CHÍNH BẮC VÀ ĐƯỜNG GIAO THÔNG KẾT HỢP QUẢN LÝ KÊNH CHÍNH BẮC THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI NHA TRINH-LÂM CẤM.

Thi công xây dựng kênh và các công trình trên kênh chính Bắc đoạn từ K5+042 đến K8+235; thi công xây dựng đường và các công trình trên đường giao thông kết hợp quản lý kênh chính Bắc đoạn từ K5+042 đến K8+235.