Công trình cấp thoát nước

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG BẾN CÁ MỸ TÂN, XÃ THANH HẢI, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN.

Thi công xây lắp Bến cập tàu mở rộng xây mới - Kè bờ - Nhà tập kết trên bến, Đê hữu và trụ đèn hữu, Bãi đất mở rộng trên bến, đường phục vụ thi công và các công trình phụ trợ mở rộng; Điện chiếu sáng khu mở rộng, Cấp thoát nước khu vực mở rộng.