0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Công Trình Xây Dựng Dân Dụng

DỰ ÁN: NHÀ LÀM VIỆC TIẾP CÔNG DÂN -  VĂN PHÒNG MỘT CỬA VÀ KHO LƯU TRỮ HUYỆN THUẬN NAM.

Địa điểm

Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Quy mô

  •  Xây mới Nhà làm việc.
  • Xây mới nhà bảo vệ.

Hạng mục

  • Công trình cấp III, 02 tầng, diện tích 1.139,12m2.
  • Công trình cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 11,52m2.